» Kirándulóknak » GYIK
OldaltérképOldaltérkép   Nyitó oldal Nyitó oldal
GYIK
Szabadon látogatható-e az erdőterület?
Az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja. Az erdőgazdálkodó a szabad látogatást bizonyos esetekben (szélsőséges időjárási viszonyok, balesetveszély stb.) korlátozhatja. Az erdő – bár számos esetben közfunkciókat lát el, de – nem közterület.
 
Szabad-e az erdőben motorozni?
Az erdőterületen gépjárművel, motorral közlekedni csak az erre kijelölt útvonalakon szabad. Természetromboló hatásuk miatt a pilisi parkerdőben gépjárművek és motorok számára nincs kijelölt útvonal.
 
Szabad-e az erdőben lovagolni és kerékpározni?
Igen. Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel saját felelősségére bárki ott tartózkodhat, de az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben nem okozhatnak kárt, illetve nem zavarhatják indokolatlanul az ott tartózkodók (pl. gyalogosok, kirándulók) pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet. Kerékpározásra és lovaglásra a jelölt gyalogos turistautat csak abban az esetben szabad használni, ha ez kerékpáros ill. lovas használatra is ki van jelölve! Kiemelten javasoljuk a 200 kilométernyi, kerékpáros jelzéssel megjelölt útvonal használatát, amelyen Budapesttől egészen Visegrádig (térkép) eljuthatunk, különböző nehézségű útvonalakat választva. A gyalogosok épségére mindenhol, a kijelölt útvonalakon is vigyázzunk!
 
Milyen szabályokat kell betartani a kerékpárosoknak a kerékpározásra kijelölt erdészeti magánutakon?
Kerékpározásra a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt területen az e célból kijelölt erdészeti magánutakat lehet igénybe venni. Soha ne feledjük, hogy ezeken az utakon mindig kell egyéb forgalomra (pl. faanyag szállító teherautók, munkagépek) is számítani. A kerékpározásra kijelölt erdészeti magánutak használatának szabályai a következők:
• Az útszakaszok kizárólag saját felelősségre vehetők igénybe!
• Vigyázat, erdőgazdasági járművek feltűnése várható!
• Közlekedési sebesség: max. 30 km/h.
• A Pilisi Parkerdő Zrt. az erdőtörvény alapján a biztonsági okokból az úthasználatot korlátozhatja: aktuális korlátozások
  
Magánerdőben is szabad kerékpározni?
Magánerdőkben csak az erdészeti feltáró hálózat részein szabad közlekedni, kivéve, ha az erdőterületen nincs egyértelműen jelezve (kitáblázva), hogy magánterületen járunk. Ebben az esetben az erdészeti feltáró hálózaton kívül is szabad közlekedni.
 
Szabad-e turistautakon kerékpározni?
Jelzett turistautakon alapesetben nem, csak akkor, ha az utat kerékpározásra is kijelölték. Ebben az esetben a kerékpározás lehetőségét jelzéssel is fel kell tűntetni, azaz a turistajelek mellett erdei kerékpározható út jele(i) is megtalálhatóak.
 
Hol nem szabad kerékpározni?
- Az erdősítés területén (ahol a faállomány átlagos magassága még nem érte el a 2 métert)
- Parkerdei utakon, sétautakon.
- Védett, vagy fokozottan védett területen (kivéve, ha a jelzett turistaút egyben kerékpározásra is ki van jelölve és ez festett jelzéssel jelölve is van/1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 40. § (1) bekezdése alapján).
 
Korlátozhatja-e az Erdőgazdálkodó az erdő látogatását, ide értve a kerékpározást is?
Igen, amennyiben az ott tartózkodás
- életet vagy testi épséget veszélyeztet
- az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
- vadászat időtartamára a vadászatra jogosult (az erdőgazdálkodó hozzájárulásával) korlátozhatja átmenetileg az erdő egyes részeinek látogatását. A korlátozásról a helyszínen, a gazdálkodó honlapján, vagy a sajtóból lehet tájékozódni.
 
Ki a felelős azért, ha biciklizés közben balesetet szenvedek?
Én magam, mert a törvény értelmében bárki saját felelősségére tartózkodhat az erdőterületen. A járműközlekedésre kijelölt utakat (pl.: erdei kerékpározható út) ugyancsak mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 
Kell-e fizetni az erdei kerékpározásért?
Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.
 
Ki jelölhet ki új utat (pl.: kerékpározásra) az erdőben?
Az erdőben járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki. Vagyis a kijelölést az erdészeti hatóság végzi, de akár magánszemély vagy civil szervezet is kezdeményezheti. A kijelölést az erdészeti hatóság az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja.
 
Kinél kell bejelenteni, ha technikai spotversenyt (pl.: kerékpárversenyt) szeretnénk rendezni?
A terület erdőgazdálkodójánál, ugyanis erdőben technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.
 
Hogyan sétáltassam a kutyámat az erdőben?
Kutyát sétáltatni kizárólag pórázon szabad! Gazdájuk kontrollja nélkül a legjámborabb kedvencek is megijeszthetik a többi kirándulót, zavarhatják az erdei vadat, és számos betegséget kaphatnak el a vadon élő ragadozóktól.
Itt letöltheti az erdei kutyasétáltatással kapcsolatos Erdőben kutyával feleősséggel (2014) című kiadványunkat.
 
Szabad az erdőterületen tüzet rakni?
Tüzet a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani. Tűzrakás előtt tájékozódjunk, nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom! A tűzgyújtási tilalmat az illetékes minisztérium rendeli el, aktuális információ a tűzoltóságtól, az önkormányzatoktól vagy az erdészettől szerezhető be. A tűzgyújtási tilalom minden esetben vonatkozik a kijelölt tűzrakóhelyekre is!
 
Hogyan lehet biztonságosan eloltani a tábortüzet?
Távozás előtt biztonságosan oltsuk el a tüzet! Hagyjuk a tüzet leégni, majd legjobb, ha a parazsat vízzel lelocsoljuk. Ha nincs elegendő víz a közelben, akkor földdel, kővel fedjük le a parazsat. A még égő, füstölő tüzet semmi esetre se hagyjuk el!
 
Szabad-e erdőterületen a gomba, erdei gyümölcs, gyógynövény gyűjtése?
Saját felhasználásra 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjtése megengedett állami erdőterületen. A gyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassuk meg gombaszakértővel! Bővebben a gombagyűjtésről itt olvasható.
 
Iható-e az erdei források vize?
A Pilisben és a Visegrádi-hegységben lévő kiépített, bővizű források vízminőségét alkalmanlént bevizsgáltatja a Pilisi Parkerdő Zrt, azonban fontos tudni, hogy a forrásvíz minősége a vízhozamtól, évszaktól függően változhat.
A kiépített, és stabil vízhozammal rendelkező források vízminősége - ilyen például a visegrádi Apátkúti-völgyben található Kaán Károly-forrás - nagy valószínűséggel egész évben fogyasztásra alkalmas, azonban fontos tudni, hogy a bevizsgálás eredményeitől függetlenül a források vizét mindenki saját felelősségére fogyasztja.
 
Hogyan vihetünk vizet?
A gyalogos természetjárók számára a források szabadon rendelkezésre állnak. A túra közben kiürült kulacsunkat megtölthetjük, kezet moshatunk. Ha otthoni fogyasztásra szeretnénk vizet vinni, akkor az erdőterületre személygépkocsival való behajtáshoz úthasználati engedély váltása szükséges. Az úthasználati engedélyeket a Pilisi Parkerdő Zrt. illetékes erdészetei, illetve a Pilisi Parkerdő Zrt. központja adja ki.
 
Szedhetek szép virágokat az erdőben?
A természetvédelmi területen tilos az élőlények (növények és állatok) és azok élőhelyeinek veszélyeztetése, elpusztítása. A védett növényeknek, állatoknak már a gyűjtése is bírságot von maga után. A természetvédelmi terület határát a térképek jelölik, a terepen tábla jelzi.
 
Mit csináljak az uzsonna csomagolásával és az üdítős üveggel?
Kérjük, az erdőterületen ne szemeteljenek! A kirándulás során keletkezett hulladékot vigyék haza, az otthoni hulladékgyűjtőbe! Gyalogos túrázás esetén a hulladékot csomogolja vissza és tegye a hátizsákjába. Az autóval is megközelíthető pihenőhelyeken esetében már a kirándulás előkészületei során készüljön fel arra, hogy a hulladék hazaviteléről gondoskodjon. Miért van erre szükség? Jó lenne, ha az erdők gondozása során nem kellene tetemes költségeket fordítani olyan tevékenységekre, amelyek kellő kirándulói magatartással gyakorlatilag nullára csökkenthetők. Ezeket az összegeket a meglévő infasrtuktúra (túraútvonalak, források, tűzrakóhelyek, padok, kílátók stb.) karbantartására lehetne fordítani. Egyébként számos, fejlett erdőjáró kulturával rendelkező országban hasonló tapasztalatokat lehet gyűjteni. Előre is köszönjük!
 
Gyalogolhatok árkon-bokron keresztül a célom felé?
Az erdő természeti értékeit mi, emberek veszélyeztetjük a legjobban. Erdei sétáink során ne térjünk le a kijelölt turistautakról, kiépített sétautakról. A felesleges taposás évtizedekkel visszavetheti a fiatal erdők növekedését, elpusztítja a védett növényeket és azok élőhelyeit, továbbá az eltévedés veszélye is nagyobb.
 
Hogyan előzhető meg a vadkár lakott területen?
- a telkek kerítéseinek megerősítésével illetve kijavításával, oly módon, hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmenni (a vaddisznó távoltartása céljából, elég a kerítés alsó, kb.: 1-1,5 méteres részének megerősítése pl.: a kereskedelmi forgalomban is kapható, kifejezetten a vad távoltartására gyártott erős dróthálóval, melyet stabil oszlopokhoz rögzítünk, fél méterenként lecövekelünk, esetleg a földbe süllyesztünk);
- ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetésével;
- a zöld hulladék eltávolításával a kertekből;
- az elhanyagolt telkeken illetve közterületen lévő bozótosok felszámolásával, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálásával, rendbetételével
 
Oldal nyomtatása

Keresés

Merre ne induljunk?

Korlátozások a Pilisi Parkerdő Zrt. területén

Pilis Bike

Pilisi turistaszállások

Eseménynaptár

www.pilishunting.com

A Passion for Hunting

Hazai Vadász

erdeiszallas.hu

 

Erdőjáró játék

Panorámaképek

Kattintson ide a képek megtekintéséhez
A panorámaképek megtekintéséhez kattintson a képre

Visegrádi Fellegvár

Reneszánsz panoptikum

Környzeti politika